IP – Kapslingsklass

IP – Kapslingsklass

I den elektriska apparatsindustrin definieras följande IEC-skyddsklasser i IEC 61140 och används för att särskilja kraven för skyddande jordning av enheter. Dessa enheter måste ha sitt chassi anslutet till elektrisk mark. Skyddsklasser som används idag: klass 0, I, II, III.

Standarden syftar till att ge användare mer detaljerad information än vaga marknadsföringsvillkor som vattentät. Till exempel är en mobiltelefon klassificerad som IP58 ”dammbeständig” och kan ”nedsänkas i 1,5 meter färskt vatten i upp till 30 minuter”. På liknande sätt är ett eluttag märkt IP22 skyddat från insättning av fingrarna och kommer inte att skadas eller bli osäkert under ett specificerat test där det utsätts för vertikalt eller nästan vertikalt droppande vatten. IP22 eller IP2X är typiska minimikrav för utformning av elektriska tillbehör för inomhusbruk.

kapslingsgrad_tabell