V – Volt – Spänning

V – Volt – Spänning

Elektrisk spänning, eller elektrisk potentialskillnad, är en fysisk storlek som indikerar skillnaden mellan potentiell energi mellan två punkter i ett elektriskt fält per laddningsenhet. Man kan också definiera spänning som skillnaden mellan två elektriska potentialer. Den vanliga symbolen är U och mätenheten i SI-systemet är volt. Spänningen kan mätas med en voltmeter. Här i landet är det vanligt med 220-240V.