W – Watt – Effekt

W – Watt – Effekt

Watt indikerar ström och är relaterad till din strömförbrukning. Ju mer watt, desto mer energi kommer lampan att dra när den är tänd.